top of page

VYHLÁSENIE – REVERZ

Cyklovýzva 2024

Organizátor:

GRUPPETTO – Bratislava Cycling team, občianske združenie,

Hrachová 49, Bratislava, IČO: 53422058

 

Vyhlasujem že:

 • sa budem počas absolvovania trasy riadiť všetkými platnými pravidlami cestnej premávky

 • budem riadne používať počas celej doby absolvovania trasy helmu

 • nebudem pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok

 • som si vedomý/á svojho zdravotného stavu a beriem na seba plnú zodpovednosť za prípadné zranenia, ako napríklad podvrtnutie, či vykĺbenie končatín, zlomeniny, odreniny, a iné úrazy vrátane psychických následkov, ktoré sú spôsobilé privodiť trvalé ochrnutie alebo smrť

 • budem používať zdravý úsudok a vynaložím maximálne úsilie v rámci svojich fyzických a psychických možností a schopností na zamedzenie vzniku zranenia mojej osoby alebo iných zúčastnených

 • ak zistím ohrozenie svojho zdravia alebo života, alebo zdravia a života iných zúčastnených, okamžite preruším činnosť

 • preberám všetky riziká spojené s účasťou na Cyklovýzve 2024, t.j. pády, kontakt s ostatnými účastníkmi, vplyv počasia, doprava a podmienky na trati.
   

Prehlasujem že:

 • mám viac ako 18 rokov, netrpím žiadnou chorobou, neutrpel/a som žiaden úraz a ani nie som postihnutý/á na žiadnu duševnú alebo inú poruchu, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedziť moju spôsobilosť zúčastniť sa Cyklovýzvy 2024.

 • som dostatočne a primerane fyzicky zdatný/á na absolvovanie jednotlivých trás

 • budem vykonávať činnosť v rámci pravidiel fair play.

 • sa vzdávam podania akýchkoľvek žalôb, alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči organizátorovi

bottom of page